Latest News

SHEIKH ABU AL FAYDH MUHAMMAD YASIN BIN MUHAMMAD ISA AL FADANY AL MAKKY MUSNID AD-DUNYA

SHEIKH ABU AL FAYDH MUHAMMAD YASIN BIN MUHAMMAD ISA AL FADANY AL MAKKY MUSNID AD-DUNYA


BIOGRAFI SYEKH ABU AL FAYDH MUHAMMAD YASIN BIN MUHAMMAD ISA AL FADANY AL MAKKY MUSNID AD-DUNYA
BIOGRAFI SYEKH ABU AL FAYDH MUHAMMAD YASIN BIN MUHAMMAD ISA AL FADANY AL MAKKY MUSNID AD-DUNYA

Bagian I

Peta keilmuan Negri Mekkah pada abad ke 19 – 20 M bahkan dua abad sebelumnya menunjukkan tak hanya didominasi oleh ulama asli Arab atau ulama2 Timur Tengah. Ulama2 dari luar timur Tengah bahkan seperti dari Asia Tenggara banyak bermunculan menjadi bintang keilmuan di Makkah. Banyak ulama dari Indonesia, Thailand Selatan –sebagian nya juga merupakan keturunan Arab)- menjadi ulama terkemuka di Makkah, sebut saja Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantany, Syeiklh Mahfudh Termas, Syeikh Ahmad Khatib Sambas, Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau, Syeikh Mukhtar `Atharid, Syeikh Daud al-Fatany, Sayyid Muhsin al-Musawa dll.

Diantara nama2 ulama Indonesia abad 20 yg namanya dicatat dgn tinta emas dalam daftar ulama terkemuka Makkah adalah Syeikh Muhammad Yasin al-Fadany. Nama ini sudah tidak asing lagi bagi para pecinta ilmu baik di Indonesia maupun di manca Negara. Beliau lahir di Makkah pada hari selasa 27 Sya`ban tahun 1335 H/17 Juni 1917 M. Menurut riwayat lain pada tahun 1337 H/1919 M. beliau lahir dari darah keluarga pecinta ilmu agama, sejak kecil beliau belajar kepada ayah beliau, Syeikh Muhammad Isa dan dilanjutkan kepada paman beliau, Syeikh Mahmud. Kepada keduanya, beliau belajar dan menghafal beberapa matan kitab dalam bidang ilmu fiqh, tauhid, faraidh dan mustalah hadits.

Tahun 1346 H/1928 M beliau melanjutkan pendidikan ke Madrasah Ash-Shaulatiyah Al Hindiyah , beliau menimba ilmu disini selama ± 7 tahun. Guru2 beliau selama di Madrasah Ash-Shaulatiyah adalah Syeikh Mukhtar Usman Makhdum, Sayyid Hasan Al-Masysyath dan Sayyid Muhsin bin Ali Al-Musawa (seorang ulama Makkah yg lahir di Palembang tahun 1323 H/1905 M).

Pada tahun 1353 H/1935, beliau pindah ke Madrasah Darul Ulum Ad-Diniyah yg didirikan oleh Sayyid Muhsin bin Ali Al-Musawa bersama beberapa pemuka masyarakat Nusantara yg berada di Makkah kala itu. Beliau adalah angakatan pertama di Darul Ulum yg kemudian menjadi pengurus Darul Ulum.

Kepindahan beliau ke Darul Ulum tidak lepas dari sebuah peristiwa menarik yaitu ketika salah seorang guru di Madarsah Shaulatiyah merobek surat kabar Melayu yg dianggap melecehkan martabat melayu, sehingga memacu semangat beliau dan beberapa anak2 jawy (sebutan untuk pelajar Nusantara) untuk bangkit memberikan perlawanan dgn cara pindah dan memajukan Madrasah Darul Ulum.

Sekitar 120 santri yg berasal dari Nusantara di Madrasah Shaulatiyah pindah ke Madrasah Darul Ulum. Situasi seumpama ini hampir tidak pernah berlaku di madrasah-madrasah yang baru dibuka sebelumnya sehingga Darul-‘Ulum mendapat murid yg begitu ramai. Akhirnya gelombang siswa yang masuk ke Darul Ulum meningkat pada tahun berikutnya.

Selain belajar di Darul Ulum, beliau juga aktif mengikuti pengajian2 di Masjidil Haram. Rasa haus beliau akan ilmu membuat beliau mendatangi kediaman para syaikh terkemuka untuk belajar di tempat2 mereka seperti di Thaif, Makkah, Madinah, Riyadh, maupun kota2 lainnya. Bahkan beliau sempat ke luar Arab Saudi seperti Yaman, Mesir, Syiria, Kuwait dan negeri-negeri lainnya.

Sejak awal masa belajarnya, beliau telah dikenal sebagai seorang pelajar yg memiliki kecerdasan yg luar biasa, sehingga mampu mengungguli teman2nya. Tidak mengherankan kemudian banyak teman2 beliau yg akhirnya malah belajar kepada beliau. Kecerdasan dan juga akhlak beliau yg luhur yg membuat gurunya kagum terhadap beliau.

Perhatian beliau terhadap ilmu Hadits dan gelar Musnid Ad-Dunya.

Sejak muda beliau sangat gemar kepada ilmu hadits. Ia selalu mengikuti Syeikh Umar Hamdan Al Mahrasi dan membaca kitab kepadanya. Selain itu juga kepada Syeikh Muhammad bin Ali bin Husain Al-Maliky. Beliau mempelajari fiqh Syafii kepada Syeikh Umar Bajunaid, mufti Mazhab Syafii ketika itu, Syeikh Said bin Muhammad Al Yamany, serta kepada Hasan Al Yamany.

Ilmu ushul beliau pelajari kepada Sayyid Muhsin bin Ali Al Musawa. Ilmu sejarah beliau pelajari dari seorang ahli sejarah Syeikh Abdullah Muhammad Ghazi Al Makky. Beliau juga berguru kepada ahli bahasa Syeikh Ibrahim bin Daud Al-Fathany Al Makky, serta kepada Sayyid Alawy bin Abbas Al-Maliky, ayahanda Abuya Prof. DR. Sayyid Muhammad Al Maliky untuk ilmu lainnya. Beliau juga menghadiri majlis ulama terkemuka lain spt Sayyid Muhammad Amin Al Kutby al-Hasani, Al Allamah Khalifah bin Hamd An Nabhany Al Makky, Syeikh Hasan al-Masysyat, Syeikh Ahmad al-Mukhallalati, Syeikh Muhammad al-‘Arabi al-Tabbani, Syeikh Muhammad Nur Sayf, dan ulama2 berpengaruh yg lain.


Masa Muda beliau

Diantara guru2 beliau dari luar Makkah antara lain Manakala antara guru beliau di luar Mekah pula ialah Syeikh Ahmad bin Rafi‘ al-Tahtawi, Syeikh Muhammad Ibrahim al-Samaluti, Syeikh Muhammad Bakhit al-Muti‘i, Syeikh Muhammad Hasanayn Makhluf, Syeikh Muhammad al-Hafiz al-Tijani, Syeikh Muhammad al-Khidr Husayn, Syeikh Mahmud bin Muhammad al-Dumi, Syeikh Muhammad Anwar Shah al-Kasymiri, Syeikh Asyraf ‘Ali al-Tahanawi, Syeikh Mufti Syafi‘ al-Dibandi, Syeikh Ahmad al-Siddiq al-Ghumari, Syeikh ‘Abdullah al-Siddiq al-Ghumari, Syeikh ‘Abd al-Hayy al-Kattani, dan ramai lagi.

Disamping banyak menghadiri majelis para tokoh besar, Syeikh Yasin pun dikenal sbg ulama yg sangat sering meminta ijazah kepada para tokoh ulama yg sangat banyak jumlahnya. Itulah yg membuat beliau memiliki sanad yg sangat luar biasa banyaknya dalam berbagai disiplin ilmu.

Tinggalnya beliau di Tanah Suci Makkah memudahkan beliau bertemu dgn banyak ulama Islam, baik dari Tanah Suci sendiri maupun dari berbagai pelosok dunia yg datang ke Tanah Suci, seperti Syria, Libanon, Palestina, Yaman, Mesir, Maghribi, Iraq, Pakistan, Rusia, India, Indonesia dan Malaysia, sehingga terkumpullah disisi beliau berbagai macam sanad periwayatan ilmu dan hadis. Sehingga Sepanjang perjalanan studynya, beliau berguru lebih dari 700 orang guru yg beliau catat dalam berbagai karya literaturnya yg berkaitan dgn ilmu sanad. ini merupakan satu jumlah yg memang sukar ditandingi apalagi utk zaman ini.

Setelah tiga tahun belajar di Darul Ulum, pada permulaan tahun 1356 H/1938 m beliau mulai mengajar di almamaternya itu. Pertengahan tahun 1359 H/1941 M karir beliau menanjak sebagai direktur madarasah tsb. Selain di Madrasah Darul Ulum, beliau juga mengajar di Masjidil haram tepatnya di antara Bab Ibrahim dan Bab Al-Wada`, begitu pula di rumahnya dan dikantor sekolahnya.

Rekomendasi untuk mengajar di Masjidil Haram beliau peroleh secara resmi tanggal 10 Jumadil Akhir 1369 H/29 Maret 1950 M dari Dewan Ulama Masjidil Haram. Halaqah beliau mendapat sambuan hangat terutama dari kalangan masyarakat Asia Tenggara dan Indonesia. Disamping itu setiap beulan Ramadhan beliau mengkhatamkan dan mengijazahakan salah satu kitab dari kutubus sittah. Hal ini berlangsung selama 15 tahun.

Setiap ada kesempatan beliau juga mengadakan perjalanan ilmiyah bersama para santri dan syaikh untuk mempraktekkan ilmu yg telah beliau ajarkan anatara lain ilmu falak. Perjalanan beliau juga beliau pergunakan untuk memburu sanad, silsilah periwayatan hadis dan ijazah ilmu atau kitab. Sehingga beliau di gelari Musnid Ad Dunya (pemilik sanad terbanyak di Dunia). Gelar itu diberikan kepada beliau karena beliau dipandang sebagai orang yg paling banyak memiliki sanad bukan hanya di Makkah dan Timur Tengah tapi juga di dunia.

Gelar Musnid Ad-Dunya juga tak didapat Syeikh Yasin Al-Fadany lantaran hanya karena banyak guru yg mencapai 700 orang tapi juga bahkan lebih pada kepakaran beliau dalam bidang yg beliau geluti. Merujuk pada Syeikh Mahmud Sa`id Mamduh, salah seorang murid beliau, Al-Fadany kerap kali menerima permintaan fatwa. Artinya beliau bukan hanya pakar dalam ilmu sanad tapi juga ahli ilmu syariat lainnya. Bahkan permintaan fatwa bukan hanya datang dari sekitar Makkah, tetapi juga dari luar Arab seperti Indonesia. Menurut kisah yg diceritakan oleh Abu Mudi ( Syeikh Hasanoel Basry HG, seorang ulama Aceh, pimpinan LPI Ma`hadal `Ulum Diniyah Islamiyah Mesjid Raya, Samalanga, Aceh yg lebih dikenal dgn nama MUDI Mesra) pada saat terjadi perdebatan antara Syeikh Abdul Aziz Samalanga dgn Syeikh Jalal bin Syeikh Hanafiah, Abu Mudi kecil pada waktu itu sering kali diminta oleh Syeikh Jalal bin Hanafiah untuk membawa surat beliau kepada Syeikh Yasin ke kantor pos.

Hampir seluruh waktunya beliau pergunakan untuk mengejar ilmu dan mengajarkan ilmu. Dalam musim haji maupun di luar musim haji rumah beliau senantiasa ramai di kunjungi para syeikh dan pelajar baik dari Makkah maupun dari luar Makkah bahkan dari luar negri. Semuanya ingin menimba ilmu dan meminta ijazah hadits mutsalstal dari beliau. Mereka semua memandang Syeikh Yasin sbg guru meskipun hanya mengambil ijazah kepada beliau.

Syeikh Yasin memiliki perhatian yg sangat besar terhadap ilmu hadits dengan berbagai cabang dalam ilmu yang sudah terbilang langka saat ini. Dalam hal sanad, dgn kegigihan beliau mengumpulkan sanad dari ratusan para ulama sehingga beliau dijuluki sebagai Musnid ad-Dunya. Selain itu beliau juga mengarang berbagai kitab dalam ilmu sanad. Ada sekitar 70 buah karya dalam berbagai ukuran yg telah disusunnya berhubung perkara ini. Karya2 beliau ini membuktikan kemahiran dan kebijaksanaan beliau dalam bidang ilmu sanad. Disamping memperlihatkan kekreatifan beliau dalam sudut berbagai seni sanad.

Selain itu beliau juga gigih dalam menghimpun sanad para ulama2 sebelum beliau. Ini merupakan lazimnya dalam ilmu sanad, dimana kadang2 sanad seorang ulama dibukukan oleh muridnya atau orang2 sesudahnya. Inilah antara yg dilakukan oleh Syeikh Yasin Al-Fadani terhadap beberapa tokoh ulama yg memiliki sanad, seperti al-Kuzbari, Ibn Hajar al-Haytami, ‘Abdul Baqi al-Ba‘li, Khalifah al-Nabhan, Sayyid Muhsin al-Musawi, Muhammad ‘Ali al-Maliki, ‘Umar Hamdan dan Ahmad al-Mukhallalati dll.

Dalam hal pengijazahan sanad Syeikh Yasin memiliki kekreatifan tersendiri, baik ijazah khas, ijazah `am dan ijazah mutlaq. Berkenaan dengan ijazah khas, beliau didapati memberi perhatian istimewa kepada sebilangan tokoh-tokoh ulama dan orang2 tertentu yg dirasakan kewibawaan mereka oleh beliau dengan menyusun kitab2 ijazah sanad yg khusus buat mereka. Antara mereka itu ialah: Dr. Muhammad cAlawi al-Maliki, Syeikh Aiman Suwaid, Dr. Yahya Ghawthani, Syeikh `Abdullah al-Jarafi, Syeikh Muhammad Riyad al-Malih, al-`Allamah Muhammad Zabarah, al-Sayyid Abu Bakr al-Habsyi, Syeikh Isma`il Zain, al-Qadi Muhammad al-`Umari, Syeikh Muhammad Taqiy al-`Uthmani, al-Mufti al-Sayyid Ibrahim bin `Aqil, Dr. Mahmud Sa`id Mamduh, Syeikh Zakaria Bila, al-Sayyid Muhammad al-Hasyimi dan lain2.

Beliau telah menyusun kitab2 ijazah sanad yg khusus buat mereka dan setiap satunya pula memiliki ciri2 yg tidak ada pada lainnya. Sebagai contoh, ijazah beliau kepada Syeikh Muhammad Riyad al-Malih yg berjudul al-Rawd al-Fa’ih. Beliau telah menghimpunkan di dalam kitab tsb secara khusus semua guru2nya yg berasal dari negri Syam (yakni Syria, Lubnan, Palestin dan Jordan sekarang) semata2 yg berjumlah 101 orang serta semua sanad2 mereka, tidak termasuk yg lain.

Berhubungan dgn ijazah `am, Syeikh Yasin al-Fadani boleh dikatakan seorang ahli hadis yg pemurah. Berulang kali beliau menyebut dalam beberapa kitab sanadnya pernyataan tentang pengijazahan sanad kepada semua orang yg hidup di zamannya, dgn objektif untuk memberi manfaat kepada para penuntut ilmu dan menyebar-luaskan sanad2 periwayatan. Sebagai contoh, di akhir kitab Waraqat fi Majmu`ah al-Musalsalat wa al-Awa’il wa al-Asanid al-`Aliyyah beliau menyebut :

هذا وقد اجزنا بما فى هذه الورقات كل من اراد رواية ذلك عنا ممن ادرك حياتنا وكذا غيره مما تجوز لنا روايته وتثبت عنا معرفته
ودريته
Di akhir kitab al-`Ujalah fi al-Ahadith al-Musalsalah beliau menyebutkan:

وقد اجزنا بها جميع اهل عصري ووقتى ممن اراد الرواية عني

Di akhir kitab beliau

( النفحة المسكية في الأسانيد المتصلة بالأوائل السنبلية )

beliau menyebutkan dgn ungkapan beliau yg lebih luas lagi:

وقد أجزت بالأوائل السنبلية خاصة، وبهذه النفحة المسكية بأسانيدنا المتصلة بها، وكذا بجميع مؤلفاتي ومروياتي، كلّ مَن أراد
جميع ذلك ممن أدرك حياتي، أو وُلد في السنين المتممة لعقد وفاتي.اهـ

Pandangan beliau ini bertentangan dgn pendapat yg tidak mengharuskan ijazah am kepada semua orang yg masih hidup tanpa sebarang penentuan secara khusus. Secara ringkasnya, ia adalah masalah yg diperselisihkan oleh para ulama, dan secara zahir pula, Syeikh Yasin Al-Fadani memilih pandangan yg mengharuskannya. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa ijazah demikian adalah jenis ijazah yg paling lemah.


Bersama guru Dar Ulum

Syeikh Yasin juga memiliki perhatian yg besar dalam bidang terhadap kitab2 yg menghimpunkan sanad2 periwayatan seseorang alim hadis disebut dgn berbagai istilah, seperti thabat (pluralnya athbat), fahrasah atau fihris (pluralnya faharis), mu`jam (puralnya ma`ajim), barnamij, dan masyyakhah.

Menurut Syeikh `Abd al- Hayy bin `Abd al-Kabir al-Kattani, orang terdahulu memberikan istilah masyyakhah bagi kitab yg menghimpunkan nama2 guru dan riwayat2 seseorang ahli hadis, kemudian mereka menamakannya pula setelah itu sebagai mu`jam kerana nama2 guru disusun mengikut huruf hija’iyyah. Penduduk Andalus pula menggunakan istilah barnamij. Pada abad2 belakangan, ahli hadis di daerah timur sehingga sekarang menyebutnya sebagai thabat, sedangkan ahli hadist ahli hadis di sebelah barat sehingga sekarang menyebutnya sebagai fahrasah. Syeikh Yasin al-Fadani mempunyai banyak riwayat bagi kitab2 seumpama ini. Selain itu Syeikh Yasin juga memiliki perhatian besar dalam cabang hadist yg lain seperti periwayatan hadist musalsal, riwayat `ali, tashih dan tadh`if, ilmu rijal dan ruwah.

Bagian II

Memperkenalkan nama2 ulama Nusantara ke Dunia.

Salah satu jasa besar Syeikh Yasin al-Fadani adalah memperkenalkan tokoh2 ulama Nusantara kedunia luar. Tanpa usaha beliau barangkali masyarakat luar Melayu tidak mengenali sama sekali peranan dan sumbangan tokoh2 Ulama dari Nusantara.

Melaluinya, perawi2 Arab dan bukan Melayu mengenal istilah ‘kiyahi’ dalam bahasa Jawa yg bermakna syeikh, ustadz, atau orang alim, nama-nama tempat dan nama2 tokohnya seperti Syeikh Nawawi bin ‘Umar al-Bantani, Syeikh ‘Abdus Samad bin ‘Abdur Rahman al-Falimbani, KH. Hasyim bin Asy‘ari al-Jombangi, ‘Aqib bin Hasanuddin al-Falimbani, K.H. Jam‘an bin Samun al-Tanqarani, K.H.Uhaid Ahyad bin Idris al-Bogori, K.H. Ma‘sum bin Ahmad al-Lasami, K.H. Baydawi bin ‘Abdul ‘Aziz al-Lasami, K.H. Baqir bin Nur al-Jogjawi, K.H. Mahfuz bin ‘Abdullah al-Tarmasi, K.H. Khalil bin ‘Abdul Latif al-Bankalani, K.H. ‘Abdul Muhit bin Ya‘qub al-Sidarjawi, K.H. ‘Umar bin Salih al-Samarani, K.H.‘Ali bin ‘Abdullah al-Banjari, K.H. Hasan bin ‘Abdus Syakur al-Sarbawi, Zainuddin al-Sumbawi, K.H. Mahmud bin Kenan al-Falimbani, K.H. Arsyad bin ‘Abdus Samad al-Banjari, K.H. Taib bin Ja‘far al-Falimbani, K.H. ‘Abdullah bin Azhari al-Falimbani, K.H. Ahmad Marzuki bin Hamid al-Suwahani, K.H. Muhammad bin Yasin al-Fakalonkani, Haji ‘Abdul Hamid bin Zakaria al-Betawi, Syeikh Muhsin bin Raden Muhammad al-Sirangi, K.H. Siddiq bin ‘Abdullah al-Lasami, K.H. Hasan bin Kiyahi Syamsuddin al-Qanquni, K.H. Bakri bin Sida al-Bantani, Qadhi Musa bin Ibrahim al-Melakawi, Qadhi Abu Bakar bin Hasan al-Muari, Syeikh ‘Utsman bin ‘Abdul Wahhab al-Sarawaqi, Syeikh Muhammad Salih bin Idris al-Kelantani dan lain lain.

Ada juga tokoh Nusantara yg digelar oleh Syeikh Yasin al-Fadani dgn gelaran ahli hadis seperti Muhaddist Surabaya bagi Sayyid Syeikh bin Ahmad Bafaqih. Menurut beliau, muhaddist di zaman mutakhir, dgn makna seorang musnid yg luas periwayatannya serta memperolehi banyak kitab sanad dan fihris secara bersambung daripada tokoh2 timur dan barat, kira2 terdapat 130 orang alim ulama Nusantara. Antara tokoh yg paling banyak sanad periwayatannya ialah Muhaddist Syeikh ‘Aqib bin Hasanuddin al-Falimbani (m. 1182H), Syeikh ‘Abdus Samad bin ‘Abdur Rahman al-Falimbani (m.1211H), Syeikh ‘Abdul Ghani bin Subuh al-Bimawi, Syeikh Mahfuz bin ‘Abdullah al-Tarmasi (m. 1338H), Syeikh ‘Abdul Hamid Kudus, Syeikh Mukhtar bin ‘Atarid al-Bogori dan Sayyed Salim Jindan.
Tawadhu dan bersahaja.

Meski dikenal sbg seorang maha guru, Syeikh Yasin berkepribadian tawadhu` kepada siapa saja. Ia tak segan untuk meminta ijazah dan pengetahuan dari murid2nya. Syeikh Yasin juga sering berkunjung ke Indonesia, negeri asal nenek moyangnya. Dalam kunjungan beliau ke Indonesia beliau mengunjungi beberapa pondok Pesantren antara lain di Jakarta, Padang, Palembang, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, NTB, Kalimantan, Ambon dan Manado. Setiap kota yg pesantren yg beliau kunjungi selalu dipenuhi oleh para umat islam dari berbagai kalangan, ulama, santri maupun masyarakat awam. Dalam setiap kesempatan beliau selalu menyampaikan hadits mutsaltsal dan memberikan ijazahnya. Oleh karena itu tak sedikit ulama yg ingin bertemu Syeikh Yasin dan dianggap sbg murid olehnya dan meminta ijazah hadist.

Dalam kehidupan sehari2 beliau sangat bersahaja dan sederhana. Walaupun dikenal sebagai seorang ulam abesar, beliau tak segan untuk keluar masuk pasar demi memikul dan menenteng sayur-mayur untuk kebutuhan keluarga beliau. Adakalanya dgn memakai kaus oblong dan sarung, beliau juga sering terlihat santai sambil nongkrong di ghahwaji (warung kopi) sambil mengisap syisah (rokok ala arab)

Tak ada seorangpun yg berani mencelanya, karena ketinggian ilmu yang beliau miliki. Orang2 yg ingkar hanyalah orang2 yg lebih mengutakan tampang dhahir ketimbang bathin.

Ada juga hal yg menarik dari sosok Syeikh Yasin. Sekalipun belaiu adalah seorang ulama tradisional, namun beliau memiliki wawasan yg luas. Beliau berpandangan belajar dan mengajar bagi kaum wanita juga wajib sebagaimana sabda Nabi SAW. Setelah sekian lama menanamkan cita2nya untuk membangun madrasah putri, pada tahun 1362 H/1943 M beliau mendirikan lembaga pendidikan untuk kaum wanita, Madrasah Ibtidaiyyah lil Banat.

Lembaga pendidikan ini merupakan yg pertama di Arab Saudy yg didirikan khusus untuk kaum hawa. Setelah sekolah ibtidaiyah telah banyak dan membutuhkan tenaga pengajar, Syeikh Yasin memandang perlu mendirikan lembaga pencetak guru wanita. Maka pada bulan Raiul Akhir 1377 H beliau mendirikan Ma`had lil Mu`allimat (lembaga tingkat diploma untuk calon guru wanita)

Dalam surat kabar Al bilad edisi jumat 24 Dzul qa`dah 1379 H/1960 M, Syeikh Umar Abdul Jabbar, seorang ulama dan kolumnis menulis esai sebagai berikut “....bahkan yg terbesar dari amal bakti Syeikh Yasin adalah membuka Madrasah Putri pada tahun 1362 H/1943 M. Inilah sekolah pertama perempuan yg didirikan di negri Kerajaan Arab Saudi. Dalam perjalananya selalu ada rintanagn, namun beliau dapat mengatasinya dgn penuh kesabaran dan ketabahan..”

Ketawadhuan beliau juga terlihat sebagaiman diceritakan oleh murid beliau, syeikh Mahmud bin Said Mamduh bahwa karya Syeikh Yasin mengenai Ushul Fiqh, Syarah Al-Luma` sebanyak dua jilid yg tebal terpaksa tidak jadi di cetak lantaran guru beliau, Syeikh Yahya Aman sudah terlebih dahulu mengirimkan naskah karyanya dalam hal yg sama ke percetakan. Tampaknya beliau berkaca mata pada kejadian sebelumnya, saat beliau mencetak kitab Hasyiah At Taisir karya beliau, yg ternyata membuat karya serupa milik guru beliau syeikh Yahya Aman kurang dikenal.

Murid-murid beliau.

Murid2 Syeikh Yasin sangat banyak sekali. Merekalah yg menjadi penyambung silsilah keilmuan yg beliau miliki dari para guru untuk para murid. Diantara murid2 beliau antar lain:

1. Syeikh Muhammad Ismail Zain Al Makky Al-Yamany
2. Abuya Prof.DR. Muhammad bin Alwy Al Maliky.
3. Syeikh Muhammad Mukhtaruddin Al falimbany.
4. Syeikh Muhammad Hamid Amin Al Banjar.
5. Habib Umar bin Muhammad Hafidz Tarim
6. Syeikh Muhammad Hamid Al Kaf Makkah.
7. Syeikh Ahmad Damanhury Al Bantany.
8. KH. Abdul Hamid Ad Dary
9. Syeikh Ahmad Muhajirin Ad Dari Bekasi
10. T.G.H.Muhammad Zaini Abdul Ghani (Guru Ijai) Martapura.
11. Hadratus Syeikh Muallim K.H. M. Syafi Hazdamy
12. DR. Burhanuddin Umar Lubis
13. KH. Maimun Zubair Rembang
14. KH. Hasan Azhari
15. Kh. Sahal Mahfudh Pati
16. KH. DR. Abdul Munith Abdul Fattah
17. KH. Zayady Muhajir
18. KH. Ahmad Junaidy
19. KH. Idham Khalid
20. KH. Thahir Rahili
21. DR. Muslim Nasution
22. KH. Yusuf Hasyim Asy `ary
23. Prof. DR. Sayyid Agil Husain Al Munawwar
24. Prof.DR. Abuya Muhibbudin Waly Al Khalidi
25. Syeikh Muhammad Nuruddin Marbu Al Banjary
26. DR. Yahya Al Ghaustany
27. Syeikh Sayyid Abdullah Shiddiq Al Ghumary
28. Syeikh Abdus Subhan Al Barmawy
29. Syeikh Abdul Fattah Rawah
30. Syeikh DR. Ali Jum`ah (Mufti Mesir)
31. Syeikh Muhammad Ali As-Shabuny (Damaskus)
32. DR. Muhammad Hasan Ad Daimyahty
33. Syeikh Hasan Al Qathirji
34. Tuan Guru Haji Abdullah bin Abdul Rahman (Pondok Lubuk Tapah, Kelantan)
35. Tuan Guru Haji Hashim bin Haji Abu Bakar (Pondok Pasir Tumboh, Kelantan)
36. dll

Di Indonesia, boleh dikatakan hampir semua ulama di Jakarta dan beberapa daerah lainnya yg seangkatan dengan beliau atau di bawah beliau merupakan murid atau setidaknya mengaku sebagai murid beliau. Selain itu di Malaysia, Thailand dan Brunei juga tersebar murid2 beliau yg sangat banyak.

Hampir lupa menikah

Karena sangat bersemangat dan giat dalam menuntut ilmu agama, Syeikh Yasin hampir saja lupa terhadap sunnah Rasul dalam kehidupan, yaitu menikah. Beliau termasuk terlambat dalam membina rumah tangga. Tepat pada usia empat puluh beliau belum juga menikah. Hal ini membuat orang tua beliau merasa prihatin dan khawatir, juga para guru dan rekan2 beliau. Mereka mengingatkan beliau bahkan ada yg ingin menjadikan beliau sebagai menantu. Karena orang tua beliau mengancam akan membakar kitab2 beliau dan beliau pun merasa takut durhaka kepada mereka, akhirnya masa lajang beliau akhiri.

Karamah Syeikh Yasin

Allah SWT memang sangat mengasihi hambaNya yang shaleh dengan bentuk yg beragam. Ada yg diangkat derajatnya dengan diberikan ilmu agama yg mendalam dan ada pula yg diberikan kejadian yg luar biasa yg disebut dgn karamah. Syeikh Yasin Allah muliakan dgn kedua2nya. Ini merupakan hasil istiqamah beliau dalam ilmu dan beramal.

Ada beberapa kisah yg masyhur dikalangan pecinta beliau antara lain:

Alkisah, ada seseorang bernama Zakariyyah Thalib dari Syiria berkunjung ke rumah Syeikh Yasin pada hari jum`at. Ketika azan berkumandang Syeikh Yasin masih saja di rumah. Lantaran waktu semakin dekat, Zakariyyah segera beranjak shalat jumat di masjid terdekat. Seusai shalat, ia menemui seoarang kawan dan bercerita tentang syeikh Yasin sebagaimana ia lihat. Namun ceritanya justru dibantah oleh kawannya. Sang kawan berkata dgn sungguh2 bahhwa ia dirinya beserta sejumlah orang yg kenal baik Syeikh Yasin telah bersama2 shalat di Nuzlah, yaitu Mesjid Syeikh Hassan Massyat yang jaraknya agak jauh dari rumah Syeikh Yasin.

Kisah lain sebagaimana disaksikan oleh salah satu murid beliau, H.M. Abrar Dahlan. Suatu hari Syeikh Yasin menyuruhnya untuk membuat minuman teh dan menyiapkan syisyah. Setelah disiapkan dan Syiekh Yasin mulai meneguk tehnya, ia pamit dan keluar untuk menuju Masjidil Haram. Ketika pulang dari Masjidil Haram, ia melihat Syeikh Yasin pulang mengajar dari Masjidil Haram dgn membawa kitab bersamanya. Ia terheran, ia tinggalkan gurunya yg tengah asyik menikmati teh dan syisyah dirumahnya namun saat itu ia melihat sang guru baru pulang mengajar dari Masjid.

Kisah lain yaitu ketika syeikh K.H. Abdul Hamid Prapanca Jakarta sedang mengajar dalam ilmu ushul fiqh bab diyat. Ia menemukan kesulitan dalam suatuhal bahasa sehingga pengajian dicukupkan terlebih dahulu. Malam hari ia juga ia menerima sepucuk surat dari gurunya Syeikh Yasin yg ternyata berisi jawaban atas kesulitan yg ia hadapi. K.H. Abdul Hamid merasa heran dari mana sang guru tahu, sedangkan ia sendiri tidak pernah menanyakan kepada siapapun ihwal kesulitan tsb.

Bagian III (selesai)

Kitab2 Karya Syeikh Yasin.

Seikh Yasin dikenal sebagai ulama yg produktif dalam menulis, karya beliau mencapai ratusan, sehingga Al-`Allamah Sayyid Saqqaf bin Muhammad As-Saqqaf seorang ulama Hadhramaut memuji syeikh Yasin dgn sebutan ‘’Suyuthy Zamanih” (Imam Suyuthy pada zamannya) lantaran karyanya yg demikian banyak.

Sejumlah murid dan peneliti kini mulai berusaha menginventasrisir, mengkodifikasi, dan menerbitkan karya2 tsb. Kabarnya hingga saat ini baru sebanyak 97 kitab diantaranya sembilah tentang ilmu hadits, 25 kitab tentang ilmu fiqh dan ushul fiqh, 36 kitab tentang ilmu falak, dan sisanya cabang ilmu2 yg lain.

Sebagian kitab syeikh Yasin tersebut dijadikan rujukan dan pelajaran di beberapa tempat lembaga pendidikan islam seperti pesantren, madrasah majles ilmu dan perguruan tinggi baik di Asia tenggara maupun di Timur Tengah.

Bahkan kitab beliau Fawaid Al Janiyah dijadikan materi silabus mata kuliah Ushul Fiqh di Fakultas Syari`ah Al Azhar. Agaknya, sebagaimana diakui oleh kalangan para ulama yg mengetahui kadar keilmuan beliau, faktor susunan bahasa yg tinggi dan sistematis serta isinya yg padatlah yg menjadikan karya syeikh Yasin dijadikan oleh para ulama dan pelajar sebagai rujukan.

Karya beliau yg terdiri dari kitab fiqh, hadits, balaghah, tarekh, falak, sanad serta dalam cabang ilmu yg lain antara lain:

1. Ad Durr al-Mandhud fi syarh Sunan Abi Daud
2. Fath al-`Allam Syarh Bulughul Maram
3. Syarh Jauhar Tsamin fi arba`in Haditsan min Ahadits Sayyidil Mursalin lil `Ajluny
4. Syarh al-Musalsal bil `iratith Thahirah
5. Bulghah Al Mustaq fi ilm Isytiqaq
6. Tasnif as-Sama`i fi Mukhtashar ilm al-Wadha`
7. Hasyiah `ala Risalah Hajar Zadah fi Ilmi Wadha`
8. Idhah an-Nur al-Lami` syarh al-Kawkab as-Sathi`
9. Hasyiah `ala al-Asybah wan Nadha-ir fi Furu` Fiqh asy-Syafii lis Suyuthy
10. Bughyah Musytaq Syarah al-Luma` Abi Ishaq
11. Ta`liqat `ala Luma` Abi Ishaq asy-Syirazy fi Ilmi Ushul
12. Hasyiah `ala at-Talaththuf Fi Ushul Fiqh
13. Hasyiah `ala al-Qawaid al-Kubra li al-`Izz bin Abd as-Salam
14. Tatmim ad-Dukhul Ta`liqat `ala Madkhal al-Wushul ila `ilm al-Ushul
15. Ta`liqat `ala Syarh Mandhumah az-zamzamy fi Ushul at-Tafsir
16. Taqrir al-Maslak liman arada `ilmi Falak
17. Al-Khamaliyah Syarh mutawasith `ala Tsamarat al-Wasilah
18. Ar-Riyadh Nadhrah Syarh Nadhm al-Alaliy al-Muntatsirah fil Maqulat al-`Asyrah
19. Syarah `ala Risalah al-Adhud fil wadha`
20. Tastnif as-Sami` mukhtashar fi Ilm al-Wadh`i
21. Syarah `ala Mandhumah Zubad li Ibni Ruslan fil Fiqh Syafii
22. Kaukab al-Anwar fi asma-i an-Nujum as-Samawiyah
23. Al-Mukhtashar al-Muhazzab fi istikhraj al-Auqat wal Qiblat bil Rubu` al-Mujayyab
24. Manhal al-Ifadah Hawasyi `ala Risalah Adab al-Bahts wa al-Munadharah li Thasy Kubra Zadah
25. Ad-Durar an-Nadhid Hasyiah `ala Kitab at-Tamhid lil Asnawi Fi Ushul Fiqh asy-Syafii
26. Nail al-Ma`mul Hasyiah `ala Ghayatul wushul `ala Lubb al-Ushul
27. Al-Fawaid al-Janiyyah Hasyiah `ala al-Qawaid al-Fiqhiyyah
28. Janiyy ats-Tsamar Syarah Manzumah Manazil Qamar
29. Thabaqat asy-Syafi`yyah al-Kubra
30. Thabaqat asy-Syafi`yyah al-Sughra
31. Thabaqat Ulama al-Ushul wa al-Qawa`id al-Fiqhiyyah
32. Thabaqat `Ulama al-Falak wa al-Miqat
33. Thabaqat Masyahir an-Nuhah wa Tasalsul Ahkzihim
34. Al-Mawahib al-Jazilah Syarh Stamrah al-Wasilah fi al-Falak
35. Al-Fawaid al-Jamilah Syarh Kabir `ala Tsamarah al-Wasilah
36. Husn ash-Shiqayah Syarah Kitab Durus al-Balaghah
37. Risalah fi ilm al-Mantiq
38. Ittihaf al-Khallan Taudhih Tuhfat al-Bayan fi ilm al-Bayan
39. Ar-Risalah al-Bayaniyyah `ala Thariqat as-Sual wa al-Jawab
40. Tanwir Bashirah bi Thuruq al-Isnad asy-Shahirah
41. Al-Qawl al-Jamil bi Ijazah as-Sayyid Ibrahim bin Aqil
42. Al-Isyadat fi Asanid Kutub an-Nahwiyyah wa ash-sharfiyyah
43. Al-`Ujalah fi al-Hadits al-Mustaltsal
44. Asma al-Ghayah fi Asanid asy-syeikh Ibrahim al-Hazazmi fi al-Qira-ah
45. Asanid al-Kutub al-Haditsiyyah as-Sab`ah
46. Al-`Iqd al-fard min Jawahir al-Asanid
47. Ithaf al-Bararah bi Ahadits al-Kutub al-Haditsiyyah al-`Asyrah
48. Ithaf al-Mustafid bin Nur al-Asanid
49. Qurrah al-`Ayn fi Asanid A`lam al-Haramain
50. Ithaf uli al-Himam al-`Aliyyah bi al-Kalam `ala al-Hadits al-Musalsal a-Awwaliyah
51. Al-Waraqat fi Majmu`ah al-Musalsalat wa al-Awa`il wa Asanid al-`Aliyyah
52. Ad-Durr al-farid min Durar al-Asanid
53. Al-Muqtathaf min ithaf al-Kabir bi Makky
54. Ikhthiyar wa Ikhtishar Riyadh Ahli Jannah min Atsar Ahli as-Sunnah li `Abd al-Baqi al-Ba`li al-Hanbali
55. Arba`un Haditsan min Arba`in Kitan `an Arba`in `an Arba`in Syaikhan
56. Arba`un al-Buldaniyyah Arba`un Haditsan `an Arba`ina `an Arba`ina Baladan
57. Arba`un Haditsan Mutsaltsal bi an-Nuhad ila al-Jalal as-Suyuthy
58. Al-Salasil al-Mukhtarah bi Ijazah al-Mu`arrikh as-sayyid Muhammad bin Muhammad Ziyarah
59. Fath ar-Rabb al-Majid fima li Asyyakhy min Fara`id al-Ijazah wa al-Asanid
60. Silsilah al-Wushlah Majmu`ah Mukhatarah min al-hadits al-Mustalsal
61. Al-faydh al-Rahmany bi Ijazati Samahah al-Allamah al-Kabir Muhammad Taqi al-`utsmany
62. Nihayah al-mathlab fi `ulumi al-Isnad wa al-Adab
63. Ad-Durar an-Nadhir wa ar-Rawdh an-Nazhir fi Majmu` al-Ijazah bi-Tsabat al-Amir
64. Al-`Ujalah al-Makkiyah
65. Al-Waraqat `ala al-Jawahir ats-Tsamin fi al-Arba`in Haditsan min al-Hadits Sayyid al-Mursalin
66. Ta`liqat ala Kifayah al-Mustafiq li asy-Syaikh Mahfudh at-Turmusy
67. Tahqiq al-Jami` al-Hawi fi Marmiyat al-Syarqawy
68. Ittihaf at-Thalib as-sirry bil Asanid ila al-Wajih al-Kuzbari (sanad tokoh)
69. Asanid al-Faqih Ahmad bin Hajar al-Haitamy al-makky
70. Faydh ar-Rahman fi Tarjamah wa Asanid asy-syeikh Khalifah bin Hamd an-Nabhan
71. Al-Waslu ar-Rati fi Asanid Syihab Ahmad al-Mukhallaty
72. Faydh al-Muhaimin fi Tarjamah wa Asanid as-Sayyid Muhsin
73. Madmah al-wujdan fi Asandi asy-Syaikh Umar Hamdan
74. Faidh al-Ilah al-`Aliy fi Asanid `abdil Baqi al-Ba`ly al-Hanbaly
75. Al-Maslak al-Jaliyy fi Tarjamah wa Asanid asy-Syeikh Muhammad `Aly
76. Ithaf al-Ikhwan bi Ikhtishar majmad a-Wujdan
77. Ittihaf al-Ikhwan bi Ikhtishar Madmah al-wujdan fi Asandi asy-Syaikh Umar Hamdan
78. Ittihaf as-Samir bi Awham ma fi tsabat al-Amir
79. Ijazah as-Sayyid Muhammad `Alawy al-Maliky
80. Ijazah asy-Syeikh Aiman Suwaid
81. al-Irsyad as-Sawiyyah fi Asanid al-Kutub an-Nahwiyyah wa ash-Sharfiyyah
82. Bughyatul al-Muris fi Ilm al-Asanid
83. Ta`liqat `ala al-Awail as-Sunbuliyyah
84. Ta`liqat `ala al-Awail al-`Ajluniyyah
85. Ta`liqat `ala Tsabat ay-Syanwany
86. Ta`liqat `ala Tsabat asy-Syibrazy
87. Ta`liqat `ala Tsabat al-Kuzbari al-Hafid
88. Ta`liqat `ala Husn al-Wafa li ikhwan ash-Shafa
89. ad-Durr an-Natsir fi Ittishal bi Tsabat al-Amir
90. ar-Raudh al-Fa-ih wa Bughyah al-`Adi wa ar-Raih bi Ijazah al-Ustad Muhammad Riyadh al-Malih
91. al-`Ujlah fi Ahadits al-Mutsaltsalah
92. al-`Iqdul Farid min Jawahir al-Asanid
93. Uqud al-Lujain fi Ijazah Syeikh Ismail Zain
94. Faidh al-Bari bi Ijazah al-Wajih as-Sayyid `Abdur Rahman al-Anbari
95. Faiydh al-Mabdi bi Ijazah asy-Syeikh Muhammad `Audh az-Zabidy
96. al-Kawakib ad-Darary fi Ijazah Mahmud bin Sa`id al-Qahiri
97. al-Kawakib as-Siyarah fi Asanid al-Mukhtarah
98. Masjarah bi Asanid al-Fiqh asy-Syafii
99. al-Muqtathif min Ittihaf al-Akabir bi Asanid al-Mufti Abdul Qadir
100. al-Mawahib al-Jazilah wa al-`Uqud al-Jamilah fi Ijazah al-`Allamah al-Bahhatsah al-Musyarik asy-Syeikh Abi Yahya Zakaria bin Abdullah Bila
101. an-Nafhat al-Maskiyyah fi Asanid al-Makkiyah
102. Nahj as-Salamah fi Ijazah ash-Shafi Ahmad Salamah
103. al-Wafi bi zaily Tazkar al-Mushafi bi Ijazah Syeikh Abdullah al-Jarafi
104. al-Washl ar-Ratibi fi Tarjamah wa Asanid Syihab Ahmad al-Mukhallati
105. al-Washl as-Sami bi Ijazah Sayyid Muhammad al-Hasyimy.
106. Dll

Semua kitab beliau dari no. 40 merupakan kitab dalam bidang ilmu sanad.

Setelah sekian lama membaktikan dirinya dalam pengembangan ilmu agama, Hadhratus Syeikh Al `Allamah Abu Al-Fayd Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-fadany Al-Makky berpulang ke hadhiratNya pada hari jumat shubuh 27 Dzulhijjah 1410 H/20 Juli 1990 M dalam usia 75 tahun.

Dalam waktu singkat berita wafatnya beliau segera menyebar luas. Orangpun berdatangan berduyun2 untuk berta`ziyah. Roman wajah beliau ketika wafat tampak berseri2 dan tersenyum. Setelah dishalati usai shalat jum`at jasad beliau dimakamkan di pemakaman Ma`la. Beliau meninggalkan empat orang putra; Arafat, Fadh, Ridha dan Nizar.

Pujian Para Ulama

Kealiman dan kepakaran Syeikh Yasin diakui oleh banyak para ulama dari seluruh penjuru dunia. Baik oleh para ulama semasa beliau maupun pada masa sesudahnya. Sayyid Abdul Aziz Al-Ghumary yg tak lain adalah satu satu guru beliau memuji dan menjuluki Syeikh Yasin sebagai kebanggan ulama Haramain dan sebagai Muhaddits terkemuka.

Dalam muqaddimah Kitab Fawaid Janiyyah kita akan temukan beberapa pujian ulama besar antara lain Syeikh Ismail Usman Zain al-Makky, Syeikh Abdullah bin Zaid al-Maghriby az-Zabidy (ulama Zabid, Yaman, tahun 1315 H – 1389 H) beliau merasa ta`jub dan kagum dengan kitab Fawaid Janiyyah, Sayyid Abdur Rahman bin Muhammad bin Abdur Rahman al-Ahdal (Mufti Murawa`ah-Yaman, 1307 H-1372 H). Secara khusus beliau menyusun sebuah syair panjang yg memuji SyeikhYasin diantara bait syair itu berbunyi:

انـت فــى عـلم والمعــانى فريـد وبـعــقد الفـخار انـت الــوحيد
لــك عـز قــد اشـرقت بعـــــــلاه شمس فضل لها الضياء يـريد
عــــــــــلوم ابـدعـتـها بـمــفـهـوم بحـــلاهـا تـــتوج المســــتـفـيد
عصـــت فيــها عــلى فــرائد در فـى نــحو الـحسـان هم العقود
سـائرات كالشمس فى كــل قـطر مشرقات والـجهل منـها يـبـيـد
من يضـاهى هـذا المـقام المــعلى ان هــذا عـــن غــيـره لــعــيـد
واذا انــتـمــى انـــاس لأصــــــل انـت لـلســعـد اذ نسـبـت حفيد

Engkau tak ada taranya dalam ilmu dan hakikat
Dengan membangun keyajaan
Engkaulah satu-satunya yang jaya……

Begitu pula DR. Syeikh Yusuf Abdur Razaq dosen Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Kairo memuji Syeikh Yasin dgn salah satu syair beliau yg panjang.

Syeikh Fadhl bin Muhammad `Audh Bafadhal at-Tarimy (ulama Tarim-Yaman) juga memuji beliau dan kitab karangan beliau Fawaid al-Janniyyah dalam syairnya sbg sebuah kitab yg dipenuhi permata.

Syeikh Sayyid Saqaf bin Muhammad as-Saqqaf (ulama Yaman, 1373H) juga memuji Fawaid al-Janiyyah beliau dalam sebuah syair beliau. Bahkan beliau menjuluki Syeikh Yasin sebagai, Suyuthi Zamanihi (Imam Suyuthi pada zamannya)

Selain itu, pujian kepada beliau juga datang dari ulama Negri India Syeikh Muhammad Abdul Hadi, serta ulama Seuwun, Yaman, Sayyid Ali bin Syeikh Balfaqih `Alawy dan juga dari ulama besar Negri Makkah Sayyid Alawy bin Abbas al-Maliky, ayahanda Abuya Abuya Prof. DR. Sayyid Muhammad bin Alawy bin Abbas al-Maliky al-Hasany.

Pujian tersebut bukan hanya datang dari ulama Ahlus sunnah, DR. Abdul Wahab bin Sulaiman, seorang dosen Dirasah `Ulya Universitas Ummul Qura Madinah yg merupakan tokoh wahaby dalam kitabnya yg berjudul Madinah al-Jawahir ats-Tsaminah menyebutkan Syeikh Yasin, Mudir Madratsah `Ulum Diniyah sebagai seorang muhaddits, faqih, dan salah satu ulama besar yg patut diperhitungkan.

Semoga Allah melimpahkan manfaat dan barakah ilmu beliau kepada kita semua, dan semoga Allah melahirkan kembali Syeikh Yasin al-Fadni yg lain untuk umat muslim saat ini.

Sumber.
1. Majalah AlKisah no.02/Tahun X/23 Januari-5 Februari 2012
2. Majalah AlKisah no. 01/Tahun VI/31 Desember 2007-13 Januari 2008
3. Muqaddimah kitab Al-Fawaid al-Janiyyah cet. Dar Fikr
4. Syeikh muhammad yasin al-fadani (1916 – 1990) dan ketokohannya dalam ilmu riwayah al-hadith, makalah dalam Seminar Serantau Ilmuan Hadith Dalam Peradaban di Alam Melayu oleh Mohd. Khafidz bin Soroni Mohd. Norzi bin Nasir
5. http://www.makkawi.com/Articles/Show.aspx?ID=323
6. dll
http://lbm.mudimesra.com/…/syeikh-abu-al-faydh-muhammad-yas…
http://syeikhyasinalfadani.blogspot.com


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kredit Gadai BPKB di Mega Central Finance Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Gambar tema oleh Bim. Diberdayakan oleh Blogger.
Published By Gooyaabi Templates